uka-sigorta

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması, size yansıtılmaması amaçlanır.Genel sağlık sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir


Yatarak Tedavi
Ayakta ve Yatarak Tedavi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın iki tür teminatı vardır: Yatarak ve ayakta + yatarak Tamamlayıcı sağlık sigortası başlangıcından önce sigortalı, var olan hastalıklarına ilişkin ayrıntıları belirtmek durumundadır. Sigortalının, hayati bir tehlikeye sebep olan yatışları, cerrahi yatışlar ve oluşabilecek acil müdahaleler dahil yatarak tedavi kapsamında teminat altına alınır ve genel şartlara göre ödenir. Tamamlayıcı sağlık sigortası başlangıcından sonra oluşabilecek hastalıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis ile rehabilitasyon ve fizik tedavi masrafları ayakta tedavi kapsamında teminat altına alınır, genel şartlara göre ödenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

  • SGK’lı olan kişiler,
  • Sigorta şirketlerinin belirttiği yaş sınırının altında olan kişiler,
  • T.C. vatandaşı olan kişiler.

TEKLİF AL